Kun työskennellään yhteen roihuun – tarina tiimityöskentelystä

Alkuperäinen postaus on julkaistu Tiistai-blogissa vuonna 2015.

Voin luonnehtia Tiistai-klubin hallitusta unelmatiimiksi.

Olen vuoden johtanut Tiistai-klubin hallituksen työskentelyä. Seitsenhenkinen hallitus vastaa 200 maksavan jäsenen ja yhteensä 700 hengen verkoston asioista. Hallitus järjestää pääasiassa omin voimin pari tapahtumaa kuukaudessa, hoitaa hallinnollisen puolen sekä osallistuu keskusteluun verkostoitumisesta ja työelämästä sosiaalisessa mediassa.

Koska jouhea, aktiivinen ja vielä iloinenkin tiimityö tuntuu olevan tässä maailmassa kortilla, päätin miettiä, miksi me toimimme niin hyvin yhteen.

Jaettu tarkoitus ja yhteinen päämäärä

Universumin järjestämässä tilaisuudessa törmäsin käsitteeseen sense of purpose. On tärkeää, että tiimin tekemisellä on sellainen merkitys, jonka kokee omakseen ja jonka jakaa muiden tiimiläisten kanssa. Töitä halutaan paiskia yhteen hiileen, mutta tosissaan vain silloin kun sillä on tarkoitus.

Yhteinen päämäärä on yhtä tärkeää: tiedämmekö mitä varten ponnistelemme? Tiistai-klubin tarkoitus on yksinkertainen: edistää omaa ja toisten kehittymistä ja etenemistä työelämässä. Aina yritysten ja yhteisöjen missiot eivät ole näin yksinkertaisia ja helposti omaksuttavia. Päämäärämme on henkilökohtainen mutta myös yhteisesti jaettava. Onko sinun tiimisi missio näin simppeli ja henkilökohtainen?

Asenne (työ)elämään

Erityisesti hallitusnaisia, mutta kaikkia tiistaiklubilaisia tuntuu yhdistävän positiivinen asenne elämään – Carol Dweckin sanoin growth mindset. Growth mindset on oikeastaan enemmän kuin positiivista asennetta, se on suhtautumista kaikkeen hyvällä asenteella, ratkaisukeskeisyydellä ja oppimislähtöisesti. Gigantin toimitusjohtaja Irmeli Rytkönen tiivisti tämän selväksi suomeksi: Lopetetaan kitinä ja kääritään hihat.

Pyrkimys tasapainoon elämässä

Totesimme yhteisellä hallituksen illallisella, että työn, kodin, parisuhteen ja harrastusten tasapaino on ensiarvoisen tärkeää. Jollakin näistä osa-alueista on aina hieman haastavampaa, mutta on tärkeää tiedostaa sen menevän ohi. Jos työssä menee kaikki energia, ei muuhun tärkeään jää aikaa.

Tiistai-klubin hallitustyöskentely vie aikaa, mutta se antaa niin paljon energiaa että plussalla ollaan. Tasapainoinen elämä mahdollistaa hyvän työskentelyn. Elämän osa-alueiden tasapainoa pohdittiin tarkemmin edellisessä blogikirjoituksessa ”Kohti tasapainoista elämää”.

Vastuu työskentelystä

Kaikki tietävät ne tiimipalaverit, joissa nakki viuhuu ja osallistujat yrittävät piiloutua läppärin taakse. Tiistai-klubin hallituksessa kaikilla on kyky keskustella asioista strategisella tasolla, mutta se ei riitä asioiden eteenpäin viemiseksi. Heillä on kyky tehdä. Tiimiläiset kykenevät kantamaan vastuunsa päivittäisestä tekemisestä ja ottamaan omat nakkinsa vuorollaan. Näin tapahtuu vain, jos tiimi on tasapainoinen ja kaikki osallistuvat aktiivisesti.

Vastuunotto, aktiivinen osallistuminen ja tasapaino luovat luottamusta toisiin. Simon Sinekin sanoin: A team is not a group of people that work together. A team is a group of people that trust each other.

Miksi sinun tiimisi toimii? Tai mihin tiimiläisenä toivoisit ryhmäsi keskittyvän paremman työskentelyn takaamiseksi?

Alkuperäinen postaus on julkaistu Tiistai-blogissa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s